suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om registrering av din uppehållsrätt om du är medborgare i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz och vistas i Finland i över tre månader. Beakta att nordiska medborgare registrerar sin vistelse vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 18.2.2020