suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsansökan för barn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om finskt medborgarskap för ett barn, om varken du eller någon annan vuxen ansöker om medborgarskap samtidigt med barnet. Du kan ansöka om finskt medborgarskap för ett barn som är den enda sökanden om

  • du är finsk medborgare och barnets vårdnadshavare eller
  • du är barnets intressebevakare eller
  • du är barnets utländska vårdnadshavare och det finns sådana väga ...

Gör så här


Giltighetstid

Tills vidare

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 13.4.2023