suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare. . Din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare, har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på basis av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 30.1.2020