suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Område

nationell
Tjänsten erbjuds på finska, svenska, engelska

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare. . Din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare, har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på basis av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.


Servicen tillhandahålls av: 
Migrationsverket