suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare. . Din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare, har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på basis av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 4.3.2024