suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för idrottare, tränare och idrottsdomare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska komma till Finland som idrottare, tränare eller idrottsdomare och din verksamhet är yrkesmässig. Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd.

För att du ska kunna anses vara en yrkesmässig idrottare, måste din verksamhet som idrottare ge dig en tillräcklig försörjning. Yrkesmässigheten bedöms utifrån den ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 23.2.2023