suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för volontärarbete inom Europeiska unionens volontärprogram

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att delta i volontärarbete inom EU:s volontärprogram:

• Erasmus+ europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service, EVS), eller

• europeiska solidaritetskåren (European Solidarity Corps, ESC).

Om du kommer till Finland genom någon annan organisation som arrangerar volontärprogram, såsom Maailmanvaihto ry – ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 28.9.2021