suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för volontärarbete inom Europeiska unionens volontärprogram

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att delta i volontärarbete inom EU:s volontärprogram:

• Erasmus+ europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service, EVS), eller

• europeiska solidaritetskåren (European Solidarity Corps, ESC).

Om du kommer till Finland genom någon annan organisation som arrangerar volontärprogram, såsom Maailmanvaihto ry – ICYE eller AIESEC, ska du ansöka om uppehållstillstånd på annan grund (pappersansökan OLE_MUU).

Uppehållstillståndet beviljas som tillfälligt tillstånd för högst ett år.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 28.9.2021