suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Ansökningsperioden för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har gått ut den 30 september 2021.

Om du ännu inte har vistats i Finland lagligt i fem år före den 30 september 2021, räknas din fortsatta vistelse efter detta datum med i din boendetid. I detta fall kan du få permanent uppehållsrätt senare. Du måste dock ha uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet för att kunna ansöka om permanent uppehållsrätt efter den 30 september 2021.

Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet efter den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent och du har vistats i Finland som EU-medborgare före övergångsperiodens slut den 1 januari 2021.

Om du inte har en grundad anledning till att du ansöker om brexittillstånd för sent, måste du ansöka om fortsatt tillstånd. Fortsatt tillstånd är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som ofta beviljas på samma grund som ditt första tillstånd eller din uppehållsrätt.

Använd denna blankett om du är brittisk medborgare och ansöker om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för dig själv eller för ditt barn som är brittisk medborgare. Du har vistats i Finland lagligt och oavbrutet i fem (5) år, men du har inte något intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 30.9.2021