suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Ansökningsperioden för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har gått ut den 30 september 2021.

Om du ännu inte har vistats i Finland lagligt i fem år före den 30 september 2021, räknas din fortsatta vistelse efter detta datum med i din boendetid. I detta fall kan du få permanent uppehållsrätt senare. Du måste ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 4.3.2024