suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna ansökan kan du befrias från ditt finska medborgarskap om du är medborgare i en främmande stat eller vill bli medborgare i en främmande stat. Du kan även ansöka om befrielse från finskt medborgarskap för minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. Då behöver du en blankettbilaga. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder. En minderårig person kan inte själv ansöka om ...

Gör så här


Giltighetstid

Tills vidare

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022