suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna ansökan kan du befrias från ditt finska medborgarskap om du är medborgare i en främmande stat eller vill bli medborgare i en främmande stat. Du kan även ansöka om befrielse från finskt medborgarskap för minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. Då behöver du en blankettbilaga. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder. En minderårig person kan inte själv ansöka om befrielse från medborgarskap med denna blankett. Du kan inte befrias från medborgarskapet om du har en hemkommun i Finland eller om din avsikt är att undvika en plikt som har anknytning till det finska medborgarskapet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022