suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för personer som ansöker om EU-blåkort

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan om du ansöker om EU-blåkort. Du kan ansöka om EU-blåkort om

  • du kommer till Finland för en högkvalificerad anställning (highly skilled worker)
  • din lön är minst 5 209 euro per månad år 2023 och
  • du har avlagt en högskoleexamen, och avläggandet av examen har förutsatt minst tre års studier.

Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd och arbetet sk ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 8.3.2023