suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsanmälan för 18–22-årig, ung person som varit bosatt i Finland under längre tid

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap om du är 18–22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff och har bott i Finland i totalt minst tio år eller är född i Finland och har bott här i totalt minst sex år. Om du även önskar ansöka om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som du är vårdnadshavare för, behöver du en blankettbilaga för honom eller henne. Barnet har endast rätt att beviljas medborgarskap i samband med vårdnadshavarens ansökan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 2.6.2020