suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Alternativt namn MDB

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visar riktningen, förnyar samhället och stöder medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle. Här är digitaliseringen en central resurs.

Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Kontaktuppgifter

E-post
Kundtjänst för organisationer
organisaatiopalvelut@dvv.fi

E-post
Registratorskontor
kirjaamo@dvv.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245437-2

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702454372
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Växeln
+358 295536000 
(lna/msa)

Webbsida
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida
dvv.fi/svÖppnas i ett nytt fönster.