suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Medborgarcertifikat

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Med hjälp av medborgarcertifikatet på identitetskortet kan en person identifieras på ett tillförlitligt sätt vid elektronisk kommunikation. Identitetskort beviljas i Finland av polisen och utomlands av Finlands beskickningar. Med medborgarcertifikatet är det möjligt att

 • identifiera sig elektroniskt till exempel i myndigheternas e-tjänster (t.ex. Mina Kanta-sidorna, arbets- och näringsbyråns eller skatteförvaltningens e-tjänster)
 • kryptera e-post
 • kryptera dokument
 • göra en elektronisk underskrift.

För att medborgarcertifikatet ska kunna användas för elektroniska ärenden måste det först aktiveras. Om du ämnar använda identitetskortet endast som legitimation och resedokument behöver certifikatet inte aktiveras.

Förutom ett identitetskort behövs dator, kortläsare, kortläsarprogram och personliga koder för att uträtta ärenden med medborgarcertifikatet. De personliga koder skapar du själv samtidigt som du aktiverar certifikatet. För aktiveringen behöver du aktiveringskoden som du får i ett separat brev senast om två veckor efter att kortet blivit klart.

Gör så här

1) Ansök om identitetskort. Du ansöker om ett identitetskort hos polisen eller utomlands hos Finlands beskickning.

Du kan ansöka om identitetskort i polisens elektroniska ärendetjänst eller personligen besöka polisens tillståndstjänst.

 • Vid elektroniska ärenden krävs stark elektronisk autentisering.
 • Sökandens identitet verifieras i samband med ett personligt besök med ett giltigt pass eller identitetskort. Om du inte har ett sådant duger också ett finskt pass eller identitetskort som föråldrats för en tid sedan, om inget annat meddelas.

Utomlands kan du ansöka om identitetskort genom att personligen besöka Finlands beskickning där identitetskort utfärdas. Du hittar mer information på utrikesministeriets webbsidor.

Identitetskortet levereras till det avhämtningsställe du valt. Ta med dig ett giltigt pass eller identitetskort och en försändelsekod som du ska få i ett meddelande.

2) Aktivera medborgarcertifikatet. För att aktivera kortets certifikat behöver du

 • aktiveringskod
 • dator
 • kortläsare
 • kortläsarprogram.

Aktiveringskoden skickas till dig per post. Om din dator ännu inte har ett kortläsarprogram ska du installera det på våra webbsidor före aktiveringen.

I samband med aktiveringen skapar du två personliga koder som du själv hittar på.

1. Placera kortet i kortläsaren. Kortläsarprogrammet startar aktiveringsprocessen automatiskt när du första gången placerar kortet i kortläsaren.

2. Aktivera den grundläggande koden (PIN1). Skriv in aktiveringskoden som finns i brevet och skriv in den grundläggande kod du har valt, dvs. PIN1, två gånger. Den grundläggande koden kan vara 4-8 siffror lång.

3. Aktivera därefter signaturkoden (PIN2). Skriv in aktiveringskoden på nytt om programmet ber om den. Skriv in den signaturkod du har valt, dvs. PIN2, två gånger. Signaturkod kan vara 6-8 siffror lång.

4. Aktiveringen är klar.

Så här använder du koderna i fortsättningen:

PIN1 är en grundläggande kod med hjälp av vilken användaren kan identifiera sig i tjänsterna.

PIN2 är en signaturkod med vilken användaren kan göra en elektronisk signatur.

Om du har koderna nedskrivna på papper ska de hållas åtskilda från certifikatkortet. Spara din aktiveringskod! Du behöver den om du glömmer bort dina PIN-koder eller om de blir låsta.

För vem och på vilka villkor

Ett medborgarcertifikat kan bara utfärdas för en finsk medborgare och en utländsk medborgare som har en hemkommun i Finlands såsom avses i lagen om hemkommun, vars uppgifter har införts i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt. Vidare förutsätts att en utlänning har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Medborgarcertifikatet ingår i identitetskortets pris. Identitetskortets prisuppgifter finns i polisens serviceprislista.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 16.4.2020