suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medborgarcertifikat

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med identitetskortet kan du styrka din identitet i olika situationer, även för elektronisk ärendehantering. Med identitetskortet kan du också göra en elektronisk signatur. Kortets chip har ett medborgarcertifikat som möjliggör identifiering och signering.

Med medborgarcertifikatet kan du

  • logga in på ett tillförlitligt sätt i den offentliga sektorns e-tjänster
  • göra en elektronisk signatur
  • k ...

Gör så här

Ansök om identitetskort hos polisen. Om du är utomlands ska du ansöka om identitetskort hos Finlands beskickning utomlands. Närmare anvisningar för ansökan finns på polisens webbplats.

När du har hämtat kortet och fått aktiveringskoden per post kan du aktivera identitetskortet. Du behöver också en chipkortläsare och en dator för att aktivera det.

Om du inte har för avsikt att använda medborgarcertifikatet för elektroniska ärenden behöver certifikatet inte aktiveras.

För vem och på vilka villkor

Ett medborgarcertifikat kan bara utfärdas för en finsk medborgare och en utländsk medborgare som har en hemkommun i Finlands såsom avses i lagen om hemkommun, vars uppgifter har införts i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt. Vidare förutsätts att en utlänning har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 16.11.2023