suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Spärrtjänsten för certifikatkort

  • Telefonservice

I spärrtjänsten kan du spärra ett identitetskort, organisationskort, eller yrkeskort, personal- eller aktörskort för social- och hälsovården. Spärrtjänsten spärrar kortets certifikat för att förhindra missbruk. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen. Spärrtjänsten håller öppet dygnet runt under årets alla dagar.

Telefonnummer

+358 800162622 
(avgiftsfritt)

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 8.3.2024