suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Yrkeskort för social- och hälsovården

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Yrkeskortet för social- och hälsovården är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, till exempel för läkare, farmaceuter, sjukskötare och socionomer.

Med yrkeskortet går det att pålitligt identifiera sig i hälso- och sjukvårdens datasystem och elektroniskt underteckna patientjournaler och recept.

Yrkeskortet för social- och hälsovården är personligt och bundet till inneh ...

Gör så här

Beställning av det första yrkeskortet

Om du beställer ditt första yrkeskort eller om ditt tidigare yrkeskort inte är giltigt ska du beställa kortet vid den offentliga hälso- och sjukvårdens registreringsställe. En lista över registreringsställen finns på webbplats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Yrkesutbildade personer som jobbar på apotek borde primärt beställa deras första yrkeskort från egna apotek, om det finns ett registreringsställe på apoteket.

Det är bra att boka tid till registreringsstället på förhand. Till en del av registreringsställena kan du boka tid via tidsbokningstjänsten. Du kan också boka tid genom att kontakta registreringsstället.

Ta med en giltig identifieringshandling till registreringsstället, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om du inte har något av de ovan nämnda handlingarna kan polisen på begäran identifiera din identitet och skapa en separat identifieringshandling som polisen skickar till registreringsstället.

Förnyelse av yrkeskortet

Om du har ett yrkeskort för social- och hälsovården som ännu är i kraft och du behöver ett nytt kort kan du beställa ett nytt kort i WebVartti-tjänsten. I WebVartti kan du beställa ett kort med eller utan foto enligt det tidigare kortet.

Ibruktagande av kortet

För att kortet ska kunna användas för identifiering eller till exempel för att underteckna recept måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behöver du en aktiveringskod som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar du två valfria PIN-koder för kortet.

Om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten.

För vem och på vilka villkor

Den sökande måste ha en gällande yrkesrättighet i Terhikki eller Suosikki-registret. Om sökanden inte har en gällande yrkesrättighet som antecknats i Terhikki eller Suosikki, kan yrkeskortet inte beställas.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.3.2024