suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Yrkeskort för social- och hälsovården

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Yrkeskortet för social- och hälsovården är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, till exempel läkare, farmaceuter, sjukskötare och psykologer. Med yrkeskortet kan man identifiera sig tillförlitligt i hälso- och sjukvårdens datasystem och underteckna patientdokument och recept elektroniskt. Korten är försedda med en teknik för passerkontroll som avläses på distans.

Yrkeskortet för social- och hälsovården är personligt och bundet till innehavarens yrkesrättighet. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan med ett kort arbeta vid alla organisationer inom hälso- och sjukvården i hela landet.

Yrkeskortet är giltigt i fem år om det inte finns någon faktor relaterad till yrkesrättigheten som begränsar giltighetstiden.

På framsidan av yrkeskortet anges kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens registreringsnummer, efternamn och förnamn samt yrkesrättighetsbeteckning. På baksidan av kortet finns till exempel kortets serienummer. Yrkeskortet kan beställas med eller utan foto.

Om det sker förändringar i certifikatets informerande innehåll eller i uppgifterna som anges på kortet, ska du beställa ett nytt yrkeskort. Uppgifter som kan förändras är till exempel efternamn och uppgifterna om yrkesrättigheter. Du ska också beställa ett nytt yrkeskort om kortet blir skadat eller kommer bort.

Kortets leveranstid är cirka två veckor.

Gör så här

Om ditt yrkeskort för social- och hälsovården fortfarande är giltigt och du behöver ett nytt kort, kan du beställa det via tjänsten WebVartti. Via WebVartti kan du endast beställa ett kort som är likadant som ditt nuvarande.

Om du ska beställa ditt första yrkeskort eller om ditt tidigare yrkeskort inte längre är giltigt, ska du beställa kortet från ett registreringsställe inom den offentliga hälso- och sjukvården. En lista över registreringsställen finns på webbplats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det är bra att boka en tid till registreringsstället i förväg. Till en del registreringsställen kan du boka tid via tidsbokningstjänsten. Du kan också boka tid genom att kontakta registreringsstället. Ta med en giltig identifieringshandling till registreringsstället, dvs. identitetskort eller pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av en myndighet i något annat land. Om du som ansöker om kortet inte har nämnda handlingar kan polisen kontrollera din identitet på annat sätt.

Registreringsställena använder systemet Vartti för kortansökningar. Systemet kontrollerar yrkesrättigheten i Valviras register Terhikki eller Suosikki.

Yrkeskortet skickas till den adress som du uppgett, om din identitet har fastställts redan när kortet beställs. Om identiteten fastställs först när kortet överlämnas, skickas kortet till registreringsstället.

För att du ska kunna använda certifikatkortets elektroniska egenskaper ska kortet först aktiveras. För att aktivera kortet behöver du aktiveringskoden, som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar du två personliga PIN-koder för kortet. Du behöver PIN-koderna när du använder kortet, till exempel när du identifierar dig i tjänster eller skapar en elektronisk signatur.

Om kortet försvinner eller går sönder ska du spärra certifikatet genom att kontakta spärrtjänsten.

För vem och på vilka villkor

Yrkeskortet för social- och hälsovården är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, vars yrkesrättighet finns i registren Terhikki eller Suosikki. Registren upprätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Om du som ansöker om kortet inte har en gällande yrkesrättighet som registrerats i Terhikki eller Suosikki eller om inga uppgifter har registrerats om dig över huvud taget, kan yrkeskortet inte beställas.

Tjänsten är avgiftsfri.

Yrkeskortet är avgiftsfritt, men den offentliga hälso- och sjukvårdens registreringsställen kan ta ut en serviceavgift. Du kan kontrollera hos registreringsstället om det tar ut en serviceavgift. För vissa registreringsställen visas information om avgiften även i tidsbokningstjänsten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 13.7.2020