suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansökande om vigselrätt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett registrerat religionssamfund kan ansöka om vigselrätt för medlemmar i det egna samfundet. Vigselrätt kan på ansökan av ett registrerat religionssamfund ges en myndig medlem i samfundet. Personen ska vara förtrogen med förutsättningarna för och förrättandet av vigsel samt med vigselförrättarnas skyldigheter och ansvar.

Gör så här

Det registrerade religionssamfundet skickar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Uleåborg serviceställe) en ansökan, till vilken fogas

  • vigselförrättarens samtycke till att vara vigselförrättare
  • en redogörelse om förtrogenheten med uppdraget som vigselförrättare av antingen vigselförrättaren eller religionssamfundet.

För vem och på vilka villkor

Vigselrätt kan sökas för en myndig medlem i ett registrerat religionssamfund. Av personen krävs ett skriftligt samtycke till att vara vigselförrättare. Ett villkor för att vigselrätt ska ges är att personens handlingsbehörighet inte har begränsats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

60 €

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 23.4.2020