suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om byggnadsskede (RH5)

  • Utskrivbar blankett

Blanketten ifylls när uppgift erhållits om att arbetena påbörjades, byggnaden färdig, projekt avskivits eller förlängd tid beviljats. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet hjälper till att fylla i blanketten.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Kommunens byggtillsyningsmyndigheter

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 21.5.2021