suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-servicedatalagret (SDL)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Servicedatalagret (SDL) är ett riksomfattande centraliserat datalager där kommunerna, välfärdsområdena, staten och den privata sektorn på ett kundorienterat sätt beskriver sina tjänster och tjänsternas servicekanaler.

Innehållet i servicedatalagret är öppna data, dvs. det är tillgängligt via ett öppet gränssnitt var som helst, till exempel i webbtjänster, chattbotar och karttjänster. Allt innehål ...

Gör så här

Du får rätt att använda servicedatalagret genom att ansöka om användningstillstånd via Serviceadministrationens webbplats: Logga in på Serviceadministrationen, fyll i blanketten Förutsättningar för ibruktagande och ansökan om användningstillstånd, godkänn användarvillkoren och skicka in ansökan. Vi kontaktar dig när ansökan har behandlats.

Innan du ansöker om användningstillstånd är det viktigt att du läser presentationen av Suomi.fi-servicedatalagret på Serviceadministrationens webbplats. Där hittar du också sidan bruksanvisningar (på finska) som innehåller länkar till de viktigaste anvisningarna.

För vem och på vilka villkor

Användningen av Suomi.fi-servicedatalagret förutsätter att tjänsten tas i bruk och att användarvillkoren godkänns. En organisation som ansluter sig till SDL ska utse minst två huvudanvändare, av vilka åtminstone den ena gärna ska vara kommunikationsexpert. Alla som producerar innehåll i SDL ska gå webbutbildningen SDL-körkort.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 17.1.2023