suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anmälan om behållande av finskt medborgarskap

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En ung finsk medborgare som också är medborgare i en annan stat kan förlora sitt finska medborgarskap då personen fyllt 22 år. För att behålla ditt finska medborgarskap måste du göra en skriftlig anmälan.

Du kan göra anmälan efter att du fyllt 18 år, men den måste göras innan du fyller 22 år. Om anmälan tas emot på din 22-års dag är det för sent.

Gör så här

  • Skicka ett fritt formulerat meddelande på finska, svenska eller engelska om att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Ange i meddelandet hela ditt namn, din födelsetid och bostadsadress så kan vi vid behov uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Skicka meddelandet till e-postadressen retaincitizenship@dvv.fi. Ange aldrig din personbeteckning i ett e-postmeddelande.

  • Observera att du måste skicka meddelandet från din egen e-postadress, som kan identifieras. Om det inte direkt framgår att det är din e-postadress kan du skriva ett brev, underteckna det och skanna det från vilken e-postadress som helst.

  • Om du inte använder e-post kan du skicka ett brev som innehåller ovan nämnda uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Uleåborg serviceställe) eller en finsk beskickning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 10.1.2020