suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om behållande av finskt medborgarskap

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En ung finsk medborgare som också är medborgare i en annan stat kan förlora sitt finska medborgarskap då personen fyllt 22 år. För att behålla ditt finska medborgarskap måste du göra en skriftlig anmälan.

Du kan göra anmälan efter att du fyllt 18 år, men den måste göras innan du fyller 22 år. Om anmälan tas emot på din 22-års dag är det för sent.

Gör så här

  • Skicka ett fritt formulerat meddelande på finska, svenska eller engelska om att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Ange i meddelandet hela ditt namn, din födelsetid och bostadsadress så kan vi vid behov uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Skicka meddelandet till e-postadressen retaincitizenship@dvv.fi. Ange aldrig din personbeteckning i ett e-postmeddelande.
  • Observera att du måste skicka meddelandet från din egen e-postadress, som kan identifieras. Om det inte direkt framgår att det är din e-postadress kan du skriva ett brev, underteckna det och skanna det från vilken e-postadress som helst.
  • Om du inte använder e-post kan du skicka ett brev som innehåller ovan nämnda uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Uleåborg serviceställe) eller en finsk beskickning.
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 10.1.2020