suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökande om återkallelse av vigselrätt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett religionssamfund eller en vigselförrättare kan ansöka om återkallelse av en vigselrätt som redan getts.

Om sökanden är en vigselförrättare ska han eller hon skicka en fritt formulerad ansökan om återkallelse av vigselrätten till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om sökanden är ett religionssamfund, behövs dessutom vigselförrättarens samtyckeceller en utredning över återkalle ...

Gör så här

En vigselförrättare kan skicka en fritt formulerad ansökan om återkallelse av vigselrätten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Uleåborg serviceställe. Om sökanden är ett religionssamfund fogar samfundet vigselförrättarens samtycke till återkallelsen av vigselrätten eller en annan utredning av återkallelsen av vigselrätten till den skriftliga ansökan.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Av religionssamfund krävs utöver ansökan även vigselförrättarens samtycke eller en annan utredning av återkallelsen av vigselrätten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 23.4.2020