suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansökande om återkallelse av vigselrätt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett religionssamfund eller en vigselförrättare kan ansöka om återkallelse av en vigselrätt som redan getts.

Om sökanden är en vigselförrättare ska han eller hon skicka en fritt formulerad ansökan om återkallelse av vigselrätten till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om sökanden är ett religionssamfund, behövs dessutom vigselförrättarens samtyckeceller en utredning över återkallelsen av vigselrätten.

Gör så här

En vigselförrättare kan skicka en fritt formulerad ansökan om återkallelse av vigselrätten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Uleåborg serviceställe. Om sökanden är ett religionssamfund fogar samfundet vigselförrättarens samtycke till återkallelsen av vigselrätten eller en annan utredning av återkallelsen av vigselrätten till den skriftliga ansökan.

För vem och på vilka villkor

Av religionssamfund krävs utöver ansökan även vigselförrättarens samtycke eller en annan utredning av återkallelsen av vigselrätten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 23.4.2020