suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Intyg ur befolkningsdatasystemet

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Du kan för godtagbara ändamål beställa intyg med personuppgifter som sparats i befolkningsdatasystemet.

Om du har ombetts lämna in ett ämbetsbevis avses till exempel ett levnadsintyg eller en släktutredning. Intygets innehåll beror på användningsändamålet. Ta alltid reda på vilka uppgifter som ska finnas på intyget av den som begär intyget.

Du kan beställa intyg i standardformat, dvs. levnadsinty ...

Gör så här

Beställning av intyg i standardformat som självbetjäning

Via självbetjäningen Intyg från befolkningsdatasystemet kan du beställa intyg i standardformat. På tjänstens startsida ser du en lista över de uppgifter som intyget innehåller. För beställningen behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Du beställer och betalar intygen elektroniskt.

 • Om du använder intyget i Finland får du intyget i elektronisk form genast efter betalningen antingen som PDF-fil eller i Suomi.fi-meddelanden.
 • Om du använder intyget utomlands får du intyget i pappersformat per post.
 • Du kan beställa hemvist- eller födelseintyg till dig själv elektroniskt med ett annat EU-lands elektroniska identifieringsverktyg (eIDAS).

Du kan beställa intyget på finska, svenska eller engelska. Dessutom kan du beställa EU:s flerspråkiga standardformulär och ett Apostille-intyg som fogas till intyget.

Intyg med mer omfattande uppgifter

Beställ intyget via krypterad e-post om

 • du behöver till exempel uppgifter om person- och familjeförhållanden för ditt intyg (obs! släktutredning beställs med en separat blankett)
 • du beställer ett intyg för en annan person.

Du kan också beställa intyget med mer omfattande uppgifter per telefon, genom att besöka vårt serviceställe eller genom att skicka en pappersblankett till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan beställa intyg på finska, svenska, engelska, spanska, italienska, franska eller tyska.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om du är myndig kan du beställa vilket intyg som helst.

Användningsbegränsningar för självbetjäningen Intyg från befolkningsdatasystemet

 • Om du är stadigvarande bosatt utomlands kan du inte beställa levnadsintyg. Du kan då vända dig till Finlands ambassad. Om du råkar befinna dig i Finland kan du boka tid till notarius publicus på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Om du identifierar dig med ett annat EU-lands elektroniska identifieringsverktyg (eIDAS), så kan du beställa intyg hemvist- och födelseintyg endast till dig själv. Intygen sänds som pappers post.
 • Om du är under 18 år kan du endast beställa levnads- och hemvistintyg som självbetjäning i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet. Intyget innehåller endast dina gällande uppgifter. Om du även behöver historiska uppgifter på intyget eller andra intyg, ber du din vårdnadshavare att beställa intyget åt dig eller uträttar ärendet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Beställning av intyg från befolkningsdatasystemet som självbetjäning erbjuds inte för personer under 15 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 27.2.2024