suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Intyg från Befolkningsdatasystemet genom självbetjäning

  • E-tjänst

Med den nya tjänsten ’Intyg från Befolkningsdatasystemet’ kan du själv beställa och betala intyg.

Via tjänsten, är det möjligt att beställa levnadsintyg, hemvistintyg, civilståndsintyg, födelseintyg ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 2.9.2021