suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Intyg från Befolkningsdatasystemet genom självbetjäning

  • E-tjänst

Med den nya tjänsten ’Intyg från Befolkningsdatasystemet’ kan du själv beställa och betala intyg.

Via tjänsten, är det möjligt att beställa levnadsintyg, hemvistintyg, civilståndsintyg, födelseintyg och äktenskapsintyg. Du kan beställa intyg över dig själv. Dessutom kan du beställa levnadsintyg, födelseintyg och hemvistintyg över ett barn du har vårdnad om.

Du kan använda intyget i Finland eller ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Område

Hela Finland (utom Åland)

Tillgängliga språk

finska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 2.9.2021