suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Vasa

  • Serviceställe

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har riksomfattande service. Du kan sköta ditt ärende på det serviceställe som passar dig bäst. Det finns små variationer i serviceutbudet mellan ställena.

Besöksadress

Wolffskavägen 35 B, 2.krs
65200 Vasa

Betjäningstider

Öppet ons och fre 9–12. Fler betjäningstider med tidsbokning. Vi rekommenderar att du bokar tid.

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

PB 208
65101 Vasa

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 22.4.2022