suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Flyttspärr

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Förhindrandet av flyttanmälan är avsett för personer med vars uppgifter en felaktig flyttanmälan gjorts eller för personer som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa fall har personen i allmänhet förlorat sina personhandlingar eller så har de blivit stulna. Ofta har det redan gjorts en polisanmälan om s ...

Gör så här

Hur tar jag tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk?

Snabbast och enklast tar du blockeringen i bruk elektroniskt i webbtjänsten Suomi.fi på sidan "Personuppgifter". Suomi.fi-webbtjänsten kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat kan du ta i bruk tjänsten Förhindra flyttanmälan genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Detta kan skötas på vilket serviceställe som helst. Om vårdnadshavaren begär blockering av flyttanmälan för en minderårig ska vårdnadshavaren göra en skriftlig begäran om detta i samband med ett personligt besök. Till begäran ska fogas den andra vårdnadshavarens och den 15-17-åriga minderårigas samtycke till blockeringen.

Gör så här för att ta i bruk tjänsten Förhindra flyttanmälan elektroniskt i Suomi.fi-webbtjänsten:

Ta tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk

 1. Gå till adressen Suomi.fi och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj fliken "Förhindra flyttanmälan" och kryssa för rutan "Blockering av flyttanmälan".
 3. Klicka på rutan "Bekräfta ändring".

Avaktivera tjänsten Förhindra flyttanmälan

 1. Gå till adressen Suomi.fi och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj fliken "Förhindra flyttanmälan" och avlägsna krysset i rutan "Blockering av flyttanmälan".
 3. Klicka på rutan "Bekräfta ändring".

Kom ihåg att göra anmälan om flyttskydd också till Posti på adressen posti.fi. På så sätt säkerställer du att man inte heller via Posti kan göra en flyttanmälan med dina uppgifter.

Hur gör jag en flyttanmälan om jag har tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk?

Om du gör en flyttanmälan elektroniskt eller med en blankett, måste du först återkalla flyttspärren i webbtjänsten Suomi.fi. Du kan börja använda tjänsten på nytt när din flyttanmälan har behandlats. I samma tjänst ser du dina nya adressuppgifter på fliken "Adressuppgifter" när din flyttanmälan har behandlats och uppgifterna finns i befolkningsdatasystemet.

Alternativt kan du göra flyttanmälan genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. I samband med besöket ska du styrka din identitet och meddela att du har en flyttspärr.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Vem kan begära tjänsten Förhindra flyttanmälan?

 • en person som fyllt 18 år och som har rättshandlingsförmåga, för sig själv
 • en intressebevakare för sin huvudman
 • en ensam vårdnadshavare för sitt barn
 • vårdnadshavarna tillsammans för ett barn i gemensam vårdnad
 • en minderårig som fyllt 15-17 år för sig själv

Om barnet är 15-17 år ska till vårdnadshavarnas begäran bifogas ett av barnet undertecknat samtycke.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 12.7.2021