suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Flyttspärr

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Flyttspärren är avsedd för personer med vars uppgifter det gjorts en felaktig flyttanmälan eller som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa fall har personen vanligtvis förlorat sina personhandlingar eller de har stulits, och ofta har det redan gjorts en polisanmälan om saken.

Du ska alltid göra en flyttspärr både till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till Posti. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar spärren i befolkningsdatasystemet.

Om du gör en flyttspärr för dig själv och din familj går det inte göra en digital flyttanmälan med dina uppgifter (i e-tjänsten flyttanmalan.fi) eller med en blankett som fås från Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tänk också på att flyttspärren också hindrar dig själv från att göra flyttanmälan via dessa kanaler.

Om en flyttspärr har registrerats för dig kan du göra flyttanmälan endast genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. I samband med besöket ska du styrka din identitet. Om du vill göra flyttanmälan elektroniskt eller med en blankett måste du först återkalla flyttspärren.

Gör så här

Flyttspärr elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden

 1. Gå till Suomi.fi-meddelanden och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. Om du inte tidigare har använt Suomi.fi-meddelanden ska du ange den e-postadress du vill använda i tjänsten. Till den adress du anger får du meddelanden om nya inkomna meddelanden. Välj också det språk på vilket du vill få en notifikation om nya meddelanden. Klicka därefter på "Fortsätt”.
 3. Ett bekräftelsemeddelande har skickats till den e-postadress du angett. Klicka på länken för bekräftelse i meddelandet så aktiveras Suomi.fi-meddelanden för dig och du kan börja använda tjänsten Meddelanden.
 4. Gå till punkten "Skriv meddelande" i Suomi.fi-meddelanden för att göra flyttspärren.
 5. Välj "Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata” som mottagare av meddelandet. I fältet ”Mottagarens tjänst eller ärende” väljer du ”Flyttspärr”.
 6. Skriv rubriken i fältet ”Ämne”, till exempel ”Begäran om flyttspärr”.
 7. Skriv meddelandet i fältet ”Ditt meddelande”.
 8. Personbeteckningen eller adressen behöver inte läggas till i begäran.
 9. Bifoga vid behov undertecknade samtycken i form av skannade filer.
 10. Skicka meddelandet.
 11. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar dig via tjänsten Meddelanden när spärren trätt i kraft. Vid behov ber vi dig om mer information via tjänsten.

Du kan också göra spärren genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

Kom också ihåg att göra flyttspärren till Posti.

Ta bort flyttspärr via Suomi.fi-meddelanden

 1. Gå till Suomi.fi-meddelanden och logga in i tjänsten.
 2. Om du inte tidigare har använt Suomi.fi-meddelanden, ange den e-postadress till vilken du vill få notifikationer om nya meddelanden och välj språk. Klicka därefter på "Ta i bruk tjänsten”.
 3. Gå till punkten "Skriv meddelande" i Suomi.fi-meddelanden för att ta bort flyttspärren.
 4. Välj "Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata” som mottagare av meddelandet. I fältet ”Mottagarens tjänst eller ärende” väljer du ”Flyttspärr”.
 5. Skriv rubrik i fältet "Ämne", t.ex. "Borttagning av flyttspärr”.
 6. Skriv meddelandet i fältet ”Ditt meddelande”.
 7. Personbeteckningen eller adressen behöver inte läggas till i begäran.
 8. Bifoga vid behov undertecknade samtycken i form av skannade filer.
 9. Skicka meddelandet.
 10. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar dig via tjänsten Meddelanden när spärren har tagits bort. Vid behov ber vi dig om mer information via tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Flyttspärren kan antecknas för följande personer:

 • En 18 år fylld person som har rättshandlingsförmåga (en myndig person), på personens egen begäran.
 • Ett barn vars myndiga vårdnadshavare du är. (Om du är ensamförsörjare till ett barn kan du själv göra en spärrbegäran. Om barnet är i gemensam vårdnad av sina föräldrar eller annars har flera vårdnadshavare, ska vårdnadshavarna tillsammans begära en flyttspärr för barnet. Då ska en fullmakt som undertecknats av den andra vårdnadshavaren bifogas ansökan. Om barnet är 15–17 år ska ett av barnet undertecknat samtycke samt ett eventuellt av den andra vårdnadshavaren undertecknat samtycke bifogas till ansökan.
 • Ett barn i åldern 15–17 år på barnets egen begäran. (Vid behov kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära vårdnadshavarnas utlåtande i ärendet.)
 • Huvudmannen till en intressebevakare på intressebevakarens begäran.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 29.10.2020