suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Prövning av hinder mot äktenskap

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

En hindersprövning måste göras före vigseln. På så sätt säkerställs att det inte finns några hinder som tas upp i Finlands äktenskapslag för äktenskapet. Samtidigt ska ni anmäla ert val av efternamn.

Ansökan om prövning av hinder mot äktenskap ska göras i god tid före den planerade vigseldagen. Hindersprövningen tar minst sju dagar. Om den ena maken är utlänning ska man avsätta flera veckor för h ...

Gör så här

 • Ni får nyttig information i äktenskapslagen och lagen om för- och efternamn.
 • Ni kan begära en prövning av hinder mot äktenskap genom att logga in i e-tjänsten eller med en pappersblankett (Begäran om hindersprövning).
 • Om ni använder webbtjänsten behövs inga vittnen. Ni kan inte begära ett intyg för vigsel utomlands via webbtjänsten.
 • Pappersblanketten ska undertecknas av två vittnen, om ni inte undertecknar den hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om ni besöker myndigheten måste ni kunna styrka er identitet med ett giltigt identitetsbevis.
 • När prövningen har gjorts, får ni ett intyg över den. Intyget kan förvaras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fram till vigseln. Ni kan också hämta intyget från myndigheten eller så kan vi skicka det till er per post, om vigseln sker någon annanstans än hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Om du

 • har utländskt medborgarskap och ditt civilstånd inte har registrerats i befolkningsdatasystemet måste du för prövningen av hinder mot äktenskap lämna in ett civilståndsintyg utfärdat av en behörig myndighet från din hemstat.
 • är finsk medborgare men uppgifterna om civilstånd inte har skrivits in i befolkningsdatasystemet eller är felaktiga måste uppgifterna uppdateras före hindersprövningen. För detta måste ett intyg över civilstånd från den senaste hemviststaten förevisas.
 • är finsk medborgare men har levt hela ditt liv eller hela ditt myndiga liv utomlands ska du inför hindersprövningen lämna in ett intyg över civilstånd från din senaste hemviststat.

Intyget ska vara det ursprungliga och inte äldre än fyra månader gammalt, om det inte i intyget nämns en annan giltighetstid. Intyget ska också vara legaliserat.

Om du har utländskt medborgarskap kan du skaffa ett civilståndsintyg från din medborgarstats beskickning eller konsulat. Då behöver intyget inte legaliseras.

Finsk-, svensk- och engelskspråkiga civilståndsintyg godkänns. I andra fall bör intyget eventuellt översättas till något av de ovannämnda språken. Även översättningen ska legaliseras.

Legalisering behövs dock inte om

 • översättningen gjorts av en auktoriserad translator i Finland
 • översättningen gjorts av en translator med behörighet för detta enligt någon annan EU-stats lagstiftning
 • till intyg som beviljats av en EU-stat fogas en standardblankett enligt EU:s förordning.

Det ursprungliga dokumentet ska vara bifogat till översättningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 20.6.2023