suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bestyrkande av köp

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vid bestyrkande av ett köp bekräftas en överlåtelse (t.ex. ett köp eller en gåva) inför alla undertecknare av överlåtelsehandlingen. För att en överlåtelse ska vara giltig måste den bestyrkas, annars kan köparen inte få lagfart på sitt köp. Endast ett köpvittne kan bestyrka en överlåtelse. Köpvittnets uppgift är att kontrollera köpebrevet och andra överlåtelsehandlingar för en fastighet.

Med över ...

Gör så här

Ett köpvittne ska bjudas inte till överlåtelsetillfälle och ges möjlighet att kontrollera handlingarnas riktighet och alla parters identitet.

För vem och på vilka villkor

Innan köpvittnet bevittnar en överlåtelse ska han eller hon kontrollera parternas identitet och att överlåtelsebrevet uppfyller de lagstadgade formkraven. Parterna ska kunna styrka sin identitet vid underteckningstillfället.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019