suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Bestyrkande av köp

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vid bestyrkande av ett köp bekräftas en överlåtelse (t.ex. ett köp eller en gåva) inför alla undertecknare av överlåtelsehandlingen. För att en överlåtelse ska vara giltig måste den bestyrkas, annars kan köparen inte få lagfart på sitt köp. Endast ett köpvittne kan bestyrka en överlåtelse. Köpvittnets uppgift är att kontrollera köpebrevet och andra överlåtelsehandlingar för en fastighet.

Med överlåtelsehandling avses en handling som redogör för att egendom överlåtits. Handlingen kan var t.ex. ett köpeavtal eller ett gåvobrev. En överlåtelsehandling ska redogöra för åtminstone följande uppgifter: ändamålet för överlåtelsen, den fastighet som överlåts, överlåtaren/överlåtarna och mottagaren/mottagarna av överlåtelsen eller ett annat vederlag, om det inte handlar om en gåva.

Gör så här

Ett köpvittne ska bjudas inte till överlåtelsetillfälle och ges möjlighet att kontrollera handlingarnas riktighet och alla parters identitet.

För vem och på vilka villkor

Innan köpvittnet bevittnar en överlåtelse ska han eller hon kontrollera parternas identitet och att överlåtelsebrevet uppfyller de lagstadgade formkraven. Parterna ska kunna styrka sin identitet vid underteckningstillfället.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019