suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-fullmakter, assisterat befullmäktigande för personkunder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du inte på egen hand kan ge befullmäktigande i Suomi.fi-webbtjänsten till exempel på grund av brist på kompetens eller identifieringsverktyg, kan du ge befullmäktigande med assistans. Det enklaste sättet att ge fullmakter är att godkänna en begäran om fullmakt som den valda fullmaktstagaren har gjort i Suomi.fi-webbtjänsten. Du kan godkänna begäran om fullmakt genom att besöka Myndigheten för d ...

Gör så här

Bestäm först vem du vill att ska uträtta ärenden åt dig, i vilka ärenden och hur länge. Kom därefter överens med din kommande fullmaktstagare om hur ni vill göra fullmakten.

# # # Godkännande av begäran om fullmakt

Det enklaste sättet att ge fullmakter är att godkänna en begäran om fullmakt. Den som du vill ska uträtta ärenden för din räkning identifierar sig i Suomi.fi-webbtjänsten och skickar dig en begäran om fullmakt. För detta behöver hen ditt namn, din personbeteckning samt en förteckning över de fullmaktsärenden du vill ge hen.

Därefter måste du godkänna begäran om fullmakt vid något av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen. När du gör en tidsbokning i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för organisationer och privatpersoner undviker du köer och säkerställer en personlig besökstid:

# # # Gör fullmaktsansökan endast om du inte kan besöka servicestället för att godkänna begäran om fullmakt

Om du inte kan gå till servicestället för att godkänna en begäran om fullmakt till exempel på grund av rörelsehinder, kan du göra en elektronisk fullmaktsansökan själv, tillsammans med den som du valt som fullmaktstagare eller någon annan assistent på sidan Fullmakt med ansökan.

För att göra ansökan behöver du en dator, surfplatta eller smarttelefon samt en internetanslutning. Den person eller assistent du valt som fullmaktstagare kan hjälpa dig att göra ansökan som inloggad i Suomi.fi-webbtjänsten. Då kan hen följa behandlingen av ansökan i tjänsten. Om assistenten inte kan eller vill identifiera sig i Suomi.fi-webbtjänsten skickar du ansökan per post.

Om du inte kan göra ansökan själv eller om du inte har någon som kan hjälpa dig i närheten, kan du boka tid till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata där tjänstemannen hjälper dig att göra ansökan. Kontrollera att du har med dig alla uppgifter som behövs för fullmaktsansökan.

# # # Behöver du hjälp?

Medborgarrådgivningen hjälper dig med att använda fullmakter per telefon, e-post, textmeddelande och responsblankett. I avsnittet Anvisningar och stöd i Suomi.fi-webbtjänsten hittas också anvisningar.

För vem och på vilka villkor

Assisterad befullmäktigande kan användas av:

  • En myndig, finsk medborgare som har finsk personbeteckning men som inte kan använda elektroniska tjänster eller identifiera sig med hjälp av dem
  • En utlänning som har ett giltigt identitetskort för utlänningar, men som inte kan använda eller identifiera sig med elektroniska tjänster
  • Vårdnadshavare till en minderårig fullmaktsgivare som inte kan använda elektroniska tjänster eller identifiera sig i dem

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 15.12.2022