suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmakt med ansökan

En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Fullmakten kan registreras på ansökan om det inte är möjligt att ge den på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Ansökningar behandlas inom cirka 1 vecka från att ansökan lämnats in.

Vem behöver fullmakt med ansökan?

Följande ger fullmakt med ansökan:

  • Offentlig förvaltning (t.ex. statlig eller kommunal organisation, läroanstalt, evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet)
  • En finländsk förening vars firmateckningsregel kräver att föreningen representeras av två eller flera personer gemensamt
  • En skogssammanslutning, jordbrukssammanslutning eller fastighetssammanslutning där delägaren är en annan sammanslutning (t.ex. dödsbo) eller vars delägare inte har identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) eller finsk personbeteckning
  • Ett utländskt företag där de personer som har namnteckningsrätt och som antecknats i handelsregistret inte har finsk personbeteckning eller som inte har FO-nummer
  • Affärsidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksföretagare som inte kan använda elektroniska tjänster
  • Annat samfund som inte har representanter som antecknats i handelsregistret (t.ex. stiftelse, religionssamfund, placeringsfond, arbetslöshetskassa, försäkringskassa, personalfond, samfälld skog, väglag, delägarlag eller dödsbo med FO-nummer)
  • Ett finländskt företag, en finländsk förening eller ett annat samfund där de som har rätt att företräda eller delägarna inte har finländsk personbeteckning eller identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) eller den som har rätt att företräda är en annan organisation
  • Ett finländskt företag som är försatt i konkurs, likvidation eller upphört med sin verksamhet
  • Intressebevakare som tidigare använt Katso-koder för att sköta huvudmannens ärenden

Andra ger och annullerar fullmakter själva i Suomi.fi-fullmakter.

1. Läs anvisningarna för din ansökan

Börja alltid ansökningen med att läsa anvisningarna, eftersom kraven varierar i olika situationer och kan ändras mellan olika ansökningar. Svara på några frågor för att få instruktioner och en lista över nödvändiga dokument.

Bekanta dig med anvisningarna

2. Gör ansökan för att registrera fullmakt

Ansökan kan göras av vilken person som helst som fullmaktsgivaren har utsett. I fullmaktsansökan ska fullmaktens innehåll och vem som undertecknar ansökningen fastställas. Du får anvisningar om hur du lämnar in ansökan för behandling när du fyller i uppgifterna i ansökan.

Gör ansökan om fullmakt

Innan du gör börjar göra ansökan ska du bekanta dig noggrant med vilka ärenden som kan omfattas av en fullmakt. Bekanta dig även med anvisningarna för den e-tjänst där fullmakten kommer att användas.

Begär annullering av fullmakt

Ansökan kan göras av vilken person som helst som fullmaktsgivaren har utsett. I ansökan om annullering ska du ange de fullmaktstagare vars alla gällande fullmakter som du vill annullera. Du får anvisningar om hur du lämnar in ansökan för behandling när du fyller i uppgifterna i ansökan.

Gör ansökan om annullering

Egna ansökningar

När du identifierar dig i Suomi.fi ser du ansökningarna som väntar på ditt godkännande på den här sidan. Du ser även läget för de ansökningar du gjort som identifierad. Den som gör ansökan kan komplettera en halvfärdig ansökan och besvara begäran om tilläggsuppgifter för de ansökningar som behandlas. Observera att det finns en utsatt tid för att besvara begäran om tilläggsuppgifter.