suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmakt med ansökan

En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. En fullmakt kan registreras efter ansökan om du, ditt företag eller samfund inte själv kan befullmäktiga t i Suomi.fi-fullmakter. Ansökningar behandlas inom 2–5 vardagar från att ansökan lämnats in.

Vem kan befullmäktiga med ansökan?

Följande typer av fullmaktsgivare kan befullmäktiga med ansökan:

  • Samfund som inte har representanter antecknade i något register (t.ex. offentliga myndigheter, kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer)
  • Finländskt företag som inte har verkställande direktör, personer med rätt att företräda företaget eller styrelsemedlemmar antecknade i handelsregistret
  • Utländskt företag som inte har registrerats i Finland eller vars representanter inte har en finsk personbeteckning som antecknad i handelsregistret
  • Förening som inte har personer med rätt att ensamma företräda föreningen antecknade i register
  • Person eller enskild näringsidkare som inte har personliga identifieringsverktyg för elektroniska tjänster eller som inte kan använda elektroniska tjänster
  • Person utan finsk personbeteckning

Om fullmaktsgivaren är någon annan, kan fullmakten med vissa undantag ges eller annuleras själv i Suomi.fi-fullmakter.

Anvisningar för ansökan

Ta reda på anvisningarna för ansökan om du inte vet vilka uppgifter och dokument som behövs för ansökan. Du får noggranna instruktioner utifrån dina val. Du får också en förteckning över vilka dokument som ska bifogas till ansökan.

Ta reda på anvisningarna

Beroende på fullmaktsgivaren kan ansökan skickas elektroniskt eller per post eller lämnas in vid ett serviceställe.


Gör ansökan för att registrera fullmakt

Innehållet i fullmakten ska definieras i ansökan om fullmakt. När du har fyllt i uppgifterna i ansökan, ska den undertecknas och lämnas in för behandling tillsammans med bilagor.

Gör ansökan om fullmakt

Innan du gör ansökan ska du noggrant bekanta dig med anvisningarna för den e-tjänst där fullmakten är avsedd att användas. Du kan också bekanta dig med de befintliga fullmaktsärendena i Suomi.fi.

Begär annullering av fullmakt

I ansökan om annullering av fullmakt ska man definiera för vilka fullmaktstagare fullmakter ska tas ur bruk. Observera att ansökan på en gång tar bort alla fullmakter för de valda fullmaktstagarna. När du har fyllt i uppgifterna i ansökan, ska den undertecknas och lämnas in för behandling tillsammans med bilagor.

Gör ansökan om annullering

Egna ansökningar

På den här sidan ser du dina egna ofullständiga ansökningar om du har gjort ansökan som identifierad i Suomi.fi. Du kan också komplettera ansökan och skicka in den elektroniskt.