suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmakt med ansökan

En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. En fullmakt kan registreras efter ansökan om du, ditt företag eller samfund inte själv kan befullmäktiga t i Suomi.fi-fullmakter. Ansökningar behandlas inom cirka 2 månader från att ansökan lämnats in.

Vem kan befullmäktiga med ansökan?

Följande typer av fullmaktsgivare kan befullmäktiga med ansökan:

  • Ett samfund där de personer som har namnteckningsrätt inte har antecknats i handelsregistret (t.ex. kommun, församling, läroanstalt, stiftelse, fond, näringssammanslutning, skattesamfund, ambassad och dödsbo med FO-nummer)
  • Ett finskt företag där de personer som har namnteckningsrätt och som har antecknats i handelsregistret inte har finsk personbeteckning eller som har försatts i konkurs, likvidation eller har upphört med sin verksamhet
  • Ett utländskt företag där de personer som har namnteckningsrätt och som antecknats i handelsregistret inte har finsk personbeteckning eller som inte har FO-nummer
  • En finländsk förening vars firmateckningsregel kräver att föreningen representeras av två eller flera personer tillsammans
  • Rörelseidkare, yrkesutövare eller jord- och skogsbruksföretagare som inte har personliga identifieringsverktyg för elektroniska tjänster eller som inte kan använda elektroniska tjänster
  • Intressebevakare som tidigare använt Katso-koden för att sköta sin huvudmans ärenden

Om fullmaktsgivaren är någon annan, kan fullmakten med vissa undantag ges eller annuleras själv i Suomi.fi-fullmakter.

Anvisningar och dokument för fullmakt med ansökan

Ta reda på anvisningarna för ansökan om du inte vet vilka uppgifter och dokumnet du behöver för din ansökan. Utifrån dina val får du anvisningar och en förteckning över de dokument som behövs.

Anvisningar för din ansökan


Gör ansökan för att registrera fullmakt

Fullmaktsansökan ska innehålla en beskrivning av fullmaktens innehåll. Ansökan kan göras av vilken person som helst som fullmaktsgivaren har utsett. Du får information om de dokument som behövs, vem som undertecknat ansökan och eventuella leveranssätt när du fyller i uppgifterna i ansökan.

Gör ansökan om fullmakt

Innan du gör ansökan ska du bekanta dig noggrant med vilka ärenden som kan omfattas av en fullmakt. Bekanta dig även med anvisningarna för den e-tjänst där fullmakten kommer att användas.

Begär annullering av fullmakt

I ansökan om annullering ska man definiera för vilka fullmaktstagare tidigare fullmakter ska tas ur bruk. Ansökan annuleerar på en gång alla fullmakter för de valda fullmaktstagarna. Ansökan kan göras av vilken person som helst som fullmaktsgivaren har utsett. Du får information om de dokument som behövs, vem som undertecknat ansökan och eventuella leveranssätt när du fyller i uppgifterna i ansökan.

Gör ansökan om annullering

Egna ansökningar

På den här sidan ser du läget för dina ansökningar som du gjort som identifierat i Suomi.fi. Du kan också bifoga bilagor till pågående ansökningar, skicka en färdig ansökan för behandling och svara på begäran om tilläggsuppgifter för ansökningar som skickats elektroniskt.