suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmakt med ansökan

En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. En fullmakt kan registreras efter ansökan om du, ditt företag eller samfund inte själv kan befullmäktiga t i Suomi.fi-fullmakter. Ansökningar behandlas inom 2–3 veckor från att ansökan lämnats in.

Vem kan befullmäktiga med ansökan?

Följande typer av fullmaktsgivare kan befullmäktiga med ansökan:

  • Samfund som inte har representanter antecknade i något register (t.ex. offentliga myndigheter, kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer)
  • Finländskt företag som inte har verkställande direktör, personer med rätt att företräda företaget eller styrelsemedlemmar antecknade i handelsregistret
  • Utländskt företag som inte har registrerats i Finland eller vars representanter inte har en finsk personbeteckning som antecknad i handelsregistret
  • Förening som inte har personer med rätt att ensamma företräda föreningen. Kontrollera representationsstadgan som antecknats i föreningsregistret hos PRS innan ansökan görs, eftersom föreningen sannolikt själv kan ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.
  • Enskild näringsidkare som inte har personliga identifieringsverktyg för elektroniska tjänster eller som inte kan använda elektroniska tjänster
  • Person som står under intressebevakning och vars intressebevakare för närvarande använder Katso-kod

Om fullmaktsgivaren är någon annan, kan fullmakten med vissa undantag ges eller annuleras själv i Suomi.fi-fullmakter.

Anvisningar och dokument för fullmakt med ansökan

Ta reda på anvisningarna för ansökan om du inte vet vilka uppgifter och dokumnet du behöver för din ansökan. Utifrån dina val får du anvisningar och en förteckning över de dokument som behövs.

Anvisningar för din ansökan


Gör ansökan för att registrera fullmakt

Fullmaktsansökan ska innehålla en beskrivning av fullmaktens innehåll. Ansökan kan göras av vilken person som helst som fullmaktsgivaren har utsett. Du får information om de dokument som behövs, vem som undertecknat ansökan och eventuella leveranssätt när du fyller i uppgifterna i ansökan.

Gör ansökan om fullmakt

Innan du gör ansökan ska du bekanta dig noggrant med vilka ärenden som kan omfattas av en fullmakt. Bekanta dig även med anvisningarna för den e-tjänst där fullmakten kommer att användas.

Begär annullering av fullmakt

I ansökan om annullering ska man definiera för vilka fullmaktstagare tidigare fullmakter ska tas ur bruk. Ansökan annuleerar på en gång alla fullmakter för de valda fullmaktstagarna. Ansökan kan göras av vilken person som helst som fullmaktsgivaren har utsett. Du får information om de dokument som behövs, vem som undertecknat ansökan och eventuella leveranssätt när du fyller i uppgifterna i ansökan.

Gör ansökan om annullering

Egna ansökningar

På den här sidan ser du läget för dina ansökningar som du gjort som identifierat i Suomi.fi. Du kan också bifoga bilagor till pågående ansökningar, skicka en färdig ansökan för behandling och svara på begäran om tilläggsuppgifter för ansökningar som skickats elektroniskt.