suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge fullmakt genom ansökan

  • E-tjänst

På sidan Fullmakt med ansökan kan du ge eller annullera fullmakter om du inte på egen hand kan ge fullmakter i Suomi.fi-webbtjänsten. Då registrerar eller annullerar tjänstemannen Suomi.fi-fullmakten för din räkning på basis av din ansökan.

Du får individuella instruktioner och en lista över de handlingar som behövs för fullmaktsansökan när du svarar på frågorna i anvisningarna på sidan Fullmakt ...

Uträtta ärenden på nätet

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Henkilöasiakkaille
+358 295000 
(lna/msa)
eller
Organisaatioasiakkaille
+358 295535115 
(lna/msa)

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 15.12.2022