suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kotka

  • Serviceställe

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har riksomfattande service. Du kan sköta ditt ärende på det serviceställe som passar dig bäst. Det finns små variationer i serviceutbudet mellan ställena.

Besöksadress

Betjäningstider

Öppet tors 9–12. Fler betjäningstider med tidsbokning. Vi rekommenderar att du bokar tid.

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 16.8.2023