suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anmälan av uppgifter till befolkningsdatasystemet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan till befolkningsdatasystemet anmäla:

  • ditt modersmål
  • ditt kontaktspråk
  • din e-postadress
  • ditt yrke
  • ditt tilltalsnamn

Du kan lägga till eller förbjuda att dina personuppgifter lämnas ut från befolkningsdatasystemet och utträda ur religionssamfund.

Gör så här

Kontrollera egna uppgifter i befolkningsdatasystemet via e-tjänsten

Identifiera dig på Suomi.fi/personuppgifter. Du kan anmäla dina uppgifter eller ändra tidigare anmälda uppgifter.

För att identifiera dig i tjänsten behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetsbevis och en kortläsare till din dator.

Anmälan av uppgifter på blankett

Om du inte kan använda webbtjänsten, anmäl uppgifterna med blanketten. Det finns en separat blankett för varje uppgift som ska anmälas. Lämna in blanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 24.8.2021