suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utdrag ur vigselrättsregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret.

I vigselrättsregistret finns uppgifter om

  • vigselförrättare som fått vigselrätt på ansökan av det egna religionssamfundet
  • vigselförrättare som undervisnings- och kulturministeriet eller utrikesministeriet på vissa villkor har gett vigselrätt att förrätta vigslar utomlands
  • vigselförrättare so ...

Gör så här

Skicka en skriftlig ansökan antingen per post eller per e-post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Ett utdrag kan ges till en person som har ett godtagbart ändamål att begära uppgifter från vigselrättsregistret.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019