suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vigsel och registrering av äktenskap

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förlovade av samma eller olika kön vigs till äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe dvs. magistraten enligt vigselformuläret i äktenskapsförordningen. Vid magistraten kan vigseln förrättas av en häradsskrivare eller en notarius publicus.

Före vigsel prövas hindren för äktenskap. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigsel ...

Gör så här

Man bokar tid till vigseln via telefon, per e-post, i samband med ett kundbesök eller elektronisk tidsbokning, om en sådan möjlighet finns.

För vem och på vilka villkor

Före vigsel ska hindren för äktenskap prövas. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Brudparet ska styrka sina identiteter med ikraftvarande identitetsbevis.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 2.2.2022