suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vigsel och registrering av äktenskap

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förlovade av samma eller olika kön vigs till äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe dvs. magistraten enligt vigselformuläret i äktenskapsförordningen. Vid magistraten kan vigseln förrättas av en häradsskrivare eller en notarius publicus.

Före vigsel prövas hindren för äktenskap. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Brudparet ska styrka sina identiteter med ikraftvarande identitetsbevis. Minst två vittnen som fyllt 15 år måste vara närvarande under vigseln. Vi ber att begränsa vigselföljet pga pandemin.

Ett äktenskap som ingåtts inom ett registrerat religionssamfund, vid tingsrätten eller magistraten registreras i befolkningsdatasystemet enligt en anmälan från vigselförrättaren.

En vigsel som förrättas under tjänstetid på magistraten är avgiftsfri

Gör så här

Man bokar tid till vigseln via telefon, per e-post, i samband med ett kundbesök eller elektronisk tidsbokning, om en sådan möjlighet finns.

För vem och på vilka villkor

Före vigsel ska hindren för äktenskap prövas. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Brudparet ska styrka sina identiteter med ikraftvarande identitetsbevis.

Tjänsten är avgiftsfri.

En vigsel som förrättas under tjänstetid på magistraten är avgiftsfri. Om vigseln sker utanför tjänstetid ska brudparet komma överens om detta med vigselförrättaren.

Vigsel utanför magistraten under tjänstetid eller utanför tjänstetid är avgiftsbelagd. Dessutom debiteras vigselförrättarens resekostnader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.11.2021