suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Släktutredning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan du beställa en släktutredning för den tid under vilken personen tillhört befolkningsregistret eller ett registrerat religionssamfund (andra än evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan).

Om personen har hört till en evangelisk-luthersk eller ortodox församling under hela sitt liv, beställ en släktutredning från församlingen. Då behöver släktutredningen inte separat beställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Församlingarna använder benämningen ämbetsbevis eller ämbetsbetyg för detta intyg.

Om en avliden person behöver du släktutredningar för till exempel bouppteckningen från 15-årsåldern fram till dödsdatumet. För att reda ut arvingarna kan du från fall till fall även behöva en släktutredning över äkta makar, tidigare avlidna arvingar och personer som avstått från arv.

I släktutredningen finns utöver uppgifterna om personen även flyttningar mellan församlingar och befolkningsregistret samt flyttningar utomlands och tillbaka. I släktutredningen finns även uppgifter om makar och barn. I vissa fall antecknas även uppgifter om föräldrarna i släktutredningen.

Gör så här

Beställ släktutredningen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med webblankett, per e-post, per telefon eller genom att besöka ämbetsverkets verksamhetsställe.

Handläggningstid:

  • 5 veckor

Släktutredningar som beställs från annat ställe:

Släktutredningar från evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar

  • De evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarna ger släktutredningar om sina medlemmar. Om personen i hela sitt liv tillhört en evangelisk-luthersk eller ortodox församling, får man släktutredningen från församlingen. Då behöver släktutredningen inte separat beställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Släktutredningar för personer bosatta i avträdda områden

  • De släktutredningar som behövs från de avträdda områdenas arkiv kan beställas från Riksarkivet.

Släktutredningar från utlandet

  • Du kan beställa en släktutredning från Sverige för tiden innan 1 juli 1991 från Sveriges regionala arkiv och från Skatteverket för tiden efter 1 juli 1991. Mer information om släktutredningar som beställs från utlandet finns på adressen finlandabroad.fi.

För vem och på vilka villkor

Du kan beställa en släktutredning om du till exempel gör upp en bouppteckning eller är delägare i ett dödsbo, testamentstagare eller någon annan som behöver släktutredningen för ett godkänt ändamål.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Släktutredningar ur det elektroniska befolkningsdatasystemet 30 €/handling

Släktutredningar ur digitaliserat befolkningsboksmaterial 60 €/handling

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digit

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.6.2022