suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fastställande av könstillhörighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fastställande av könstillhörighet innebär att ditt kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar din könsidentitet. I samband med fastställandet av könstillhörigheten ändras din personbeteckning.

Det kan fastställas att du tillhör ett annat kön om följande villkor uppfylls:

  • du är myndig
  • du är finsk medborgare eller bosatt i Finland
  • du skriver i din ansökan din ...

Gör så här

Hur ansöker jag om fastställande av könstillhörighet?

Du kan ansöka om fastställande av könstillhörighet till ett annat kön hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med en skriftlig ansökan. Gör ansökan med webblanketten. Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet, kan du ringa Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Efter att du har gjort ansökan, skickas till dig ett informationspaket om hur fastställandet av könstillhörighet påverkar dina rättigheter och skyldigheter. Bekanta dig noggrant med informationspaketet.

Efter det måste du ännu bekräfta din ansökan skriftligen. Du kan bekräfta din ansökan tidigast 30 dagar och senast sex månader efter att ansökan har gjorts. Bekräfta din ansökan med webblanketten. Om du inte bekräftar din ansökan kan din könstillhörighet inte fastställas och ärendet förfaller. Då kan du om du vill göra en ny ansökan.

Efter att du har bekräftat din ansökan, avgör Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ärendet. Om beslutet är positivt, ändras uppgiften om ditt kön samt din personbeteckning i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar dig ett beslut och ett intyg från befolkningsdatasystemet ur vilket din nya personbeteckning framkommer.

Om du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap vid tidpunkten för fastställandet av könstillhörighet, förblir din partnerskapsform oförändrad. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar din make/maka om fastställandet av din könstillhörighet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 26.4.2024