suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vårdnadshavarnas samtycke till 15-17-årings anslutning till religionssamfund/utträde

  • Utskrivbar blankett

Vårdnadshavarnas samtycke till 15-17 -årings anslutning till religionssamfund/utträde

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 10.1.2020