suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Suomi.fi-informationsleden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Suomi.fi-informationsleden erbjuder organisationer ett standardiserat sätt att överföra data både mellan offentliga och privata organisationers datasystem. Med Suomi.fi-informationsleden kan en organisation bygga upp säkra tjänstehelheter för medborgare, företag och myndigheter.

Anslutningskatalogen som erbjuds som en del av Suomi.fi-informationsleden är uppdaterad katalog över anslutningarna till den nationella informationsleden. Syftet med anslutningskatalogen är att hjälpa den som producerar och genomför tjänster att utveckla effektivare elektroniska tjänster och stödja återanvändning av uppgifterna. I katalogen beskrivs elektroniska tjänster som tillåter att uppgifter som behandlas i dessa tjänster också kan används i andra datasystem.

Gör så här

Du kan ansluta din tjänst till Suomi.fi-informationsleden genom att utfärda en tillståndsansökan till Befolkningsregistercentralen. Registrera dig i anslutningskatalogen i samband med ibruktagandet av Suomi.fi-informationsleden.

För vem och på vilka villkor

Att använda informationsleden förutsätter att tjänsten tas i bruk och att användarvillkoren godkänns.

Organisationerna ska införa anslutningarna mellan sina egna tjänster och Suomi.fi-informationsleden. För att förverkliga kompatibiliteten kan det krävas ändringar i tjänsternas gränssnitt. Organisationerna ska ha i användning en s.k. anslutningsserver, genom vilken den tekniska anslutningen sker – servern kan vid behov inrättas i samband med ibruktagandet. Organisationerna behöver också Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servercertifikat.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 12.1.2022