suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-informationsleden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Suomi.fi-informationsleden erbjuder organisationer ett standardiserat sätt att överföra data både mellan offentliga och privata organisationers datasystem. Med Suomi.fi-informationsleden kan en organisation bygga upp säkra tjänstehelheter för medborgare, företag och myndigheter.

Anslutningskatalogen som erbjuds som en del av Suomi.fi-informationsleden är uppdaterad katalog över anslutningarna til ...

Gör så här

Du kan ansluta din tjänst till Suomi.fi-informationsleden genom att utfärda en tillståndsansökan till Befolkningsregistercentralen. Registrera dig i anslutningskatalogen i samband med ibruktagandet av Suomi.fi-informationsleden.

För vem och på vilka villkor

Att använda informationsleden förutsätter att tjänsten tas i bruk och att användarvillkoren godkänns.

Organisationerna ska införa anslutningarna mellan sina egna tjänster och Suomi.fi-informationsleden. För att förverkliga kompatibiliteten kan det krävas ändringar i tjänsternas gränssnitt. Organisationerna ska ha i användning en s.k. anslutningsserver, genom vilken den tekniska anslutningen sker – servern kan vid behov inrättas i samband med ibruktagandet. Organisationerna behöver också Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servercertifikat.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 12.1.2022