suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

BDS-användargränssnittet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

BDS-användargränssnittet för byggnadsuppgifter används med hjälp av webbläsare, antingen i rapporterings-, bläddrings- eller ajourhållningsroll. Ajourhållningsrollen erbjuder magistraten och byggnadsinspektionen i kommunerna samt lantmäteribyråerna omfattande rättigheter att korrigera, stryka och lägga till bygglov och byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet. I bläddringsrollen kan man bläddra i de byggnader och bygglov som finns i befolkningsdatasystemet. Rapporteringsrollen åter behövs för hämtning av byggnads- och lägenhetsuppgifternas fellängder och listan på halvfärdiga bygglov.

Alla kommuner kan på ansökan få användarrättigheter till BDS-användargränssnittets rapporterings- och bläddringsroller. Ajourhållningsrollen används av magistraterna och lantmäteriverket. BDS-användargränssnittets användarrättigheter administreras i samma administrationstjänst som VTJkysely. Kommunen anmäler sin ansvariga användare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via tillståndsansökan i e-tjänsten.

Gör så här

Avtalen mellan Befolkningsregistercentralen och kundorganisationen görs elektroniskt via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataa e-tjänst. Kundorganisationen kan via e-tjänsten också anmäla uppgifter om kontaktpersonen för BDS-användargränssnittet, för kunna få t.ex. rapporträttigheter till BDS-användargränssnittet för sin personal. Anvisningar finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida Eevertti.

För vem och på vilka villkor

BDS-användargränssnittet är avsett för magistraterna, byggnadsinspektionen i kommunerna och lantmäteriverket. Tjänsten är gratis.

Befolkningsdatasystemets uppgifter är inte offentliga, och användning av dem förutsätter alltid tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och en förbindelse att följa tillståndsvillkoren. Den som fått tillstånd ska bekanta sig med tillståndsvillkoren och försäkra sig om att man vid hantering av befolkningsdatasystemets uppgifter följer gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser om dataskydd och datasäkerhet. Uppgifter från befolkningsdatasystemet får inte överlämnas till tredje part utan särskilt tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Man får registrera uppgifter från befolkningsdatasystemet i sina egna register endast ifall användningsorganisationen har rätt att göra det enligt personuppgiftslagen eller någon annan lag.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 13.2.2020