suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Personal- och aktörskort för social- och hälsovården

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Personalkort och aktörskort är aktivkort för social- och hälsovården. Med hjälp av aktivkortet kan man identifiera sig tillförlitligt i datasystem och tjänster. Kortet kan till exempel användas för att kryptera e-post och elektroniska signaturer. Korten är försedda med en teknik för passerkontroll som avläses på distans.

Personalkorten är avsedda för sådan personal i social- och hälsovårdsorganisationer som inte har yrkesrättighet i Valviras Terhikki- och Suosikki-register. Personalkort kan skaffas för till exempel personalen i en byrå eller informationstjänst.

Aktörskorten är avsedda för personal utanför social- och hälsovårdsorganisationer. Aktörer inom andra branscher som arbetar inom social- och hälsovården kan till exempel vara datasystemleverantörer eller konsulter.

På framsidan av personal- och aktörskort anges kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens namn samt tjänste- eller uppdragsbeteckning. Korten kan även förses med ett foto på innehavaren.

Personal- och aktörskort är i kraft i 5 år.

Om det sker ändringar i certifikatets datainnehåll eller uppgifterna på kortets yta, måste man beställa ett nytt kort. Nytt kort ska beställas även om kortet har skadats eller kommit bort.

Kortets leveranstid är cirka två veckor.

Gör så här

1. Gör upp ett avtal om certifikatkort i e-tjänsten. När du har fått meddelande om att avtalet har godkänts kan du delta i webbutbildningen.

2. Utför webbutbildningen avsedd för registrerare. Utbildningen är en förutsättning för att identifiera den som ansöker om kort och för att administrera korten ändamålsenligt.

3. Personal- och aktörskorten beställs i Vartti-systemet, till vilken man ska ansöka om användarrätt via e-tjänsten. Färdiga personal- och aktörskort skickas till registreraren till registreringsstället.

Den som ansöker om kortet ska identifieras antingen när kortet söks eller i samband med att aktivkortet överlämnas vid registreringsstället. För identifieringen ska den som ansöker om kortet ha med sig en giltig identifieringshandling, alltså identitetskort eller pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av en myndighet i något annat land. Om du som ansöker om kortet inte har nämnda handlingar kan polisen kontrollera din identitet på annat sätt.

För att du ska kunna använda certifikatkortets elektroniska egenskaper ska kortet först aktiveras. För aktiveringen behövs en aktiveringskod som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar kortinnehavaren två personliga PIN-koder för kortet. PIN-koderna behövs för att t.ex. identifiera sig i tjänsterna och skriva en elektronisk signatur.

Om kortet försvinner eller går sönder ska du spärra certifikatet genom att kontakta spärrtjänsten.

För vem och på vilka villkor

Att beställa personal- eller aktörskort förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt att registreraren har gått webbutbildningen. Det rekommenderas att organisationen har minst två registrerare. Organisationens registrerare får inte beställa ett kort till sig själv.

Organisationen kan också befullmäktiga en annan organisations registreringsställe att beställa kort. Även då måste man göra upp ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Organisationen ska vara i kontakt med registreringsstället som befullmäktigas och överenskomma om fullmakten. För avtalet behövs det befullmäktigade registreringsställets kundnummer. Ytterligare information kan man vid behov få per e-post (varmennepalvelut(at)dvv.fi).

Personal- och aktörskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Certifikatet måste stängas om arbetsförhållandet upphör. Därefter kan kortet inte längre användas. Kortet måste också markeras som stängt i Vartti-systemet.

Personalkort för social- och hälsovården är avgiftsfria för personer som i sitt arbete hanterar patientuppgifter angående patientvård. För övrig personal beställer man avgiftsbelagda personal- eller aktörskort.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.6.2020