suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Telefontjänst: registrering av utlänningar och internationella ärenden

  • Telefonservice

Information om följande ärenden:

  • finsk personbeteckning för en utländsk medborgare
  • hemkommun för en utländsk medborgare
  • familjeförhållanden eller personuppgifter som inträffat utomlands till exempel äktenskap som ingåtts utomlands
  • barn som har fötts utomlands
  • medborgarskapärenden till exempel bevarande av finskt medborgarskap

E-post service: international@dvv.fi

Telefonnummer

Servicespråk: svenska
+358 295536300 
(lna/msa)
Servicespråk: finska och engelska
+358 295536320 
(lna/msa)

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 24.4.2024