suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefontjänst: förmyndarverksamheten

  • Telefonservice

Du kan sköta följande ärenden:

  • Förordna intressebevakare
  • Ansökan till tingsrätten om intressebevakning
  • Intressebevakningsfullmakt
  • Beslut om förmyndarskapsärenden
  • Förmyndares granskning av re ...
Läs mer

Telefon

+358 295536305 
(lna/msa)

Kontaktuppgifter

Användarstöd

formyndarskap@dvv.fi

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–12.00

Basuppgifter

Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 4.9.2020