suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Telefontjänst: förmyndarverksamheten

 • Telefonservice

Du kan sköta följande ärenden:

 • Förordna intressebevakare
 • Ansökan till tingsrätten om intressebevakning
 • Intressebevakningsfullmakt
 • Beslut om förmyndarskapsärenden
 • Förmyndares granskning av redovisning
 • Förmyndarverksamhetens tillståndsärenden
 • Förmyndarverksamhet
 • Förmyndarregister
 • Förmyndarregisterutdrag
 • Indrivning från omyndigförklarad
 • Begäranden om utlåtande
 • Läkare och socia ...

Telefonnummer

+358 295536305 
(lna/msa)

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 2.10.2023