suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Suomi.fi-identifikation för organisationer

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifikationstjänst, som kundorganisationerna kan utnyttja för att identifiera slutanvändare i sina egna digitala tjänster.

Slutanvändaren loggar in på den e-tjänst som kopplats till Identifikationstjänsten med starka finländska identifieringsverktyg. Användaren kommer med en enda inloggning åt att säkert och oberoende av enhet använda alla de digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen som kopplats till Identifikationstjänsten.

I ett senare skede kommer också medborgare från andra EU-länder och de finländare som har ett identifieringsverktyg som beviljats av ett annat EU-land att kunna använda identifieringsverktygen när de loggar in på finländska e-tjänster.

Suomi.fi-identifikation stöder identifikation med bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort (personkort, organisationskort, yrkeskort för social- och hälsovården). På en del e-tjänster kan man också logga in med Katso-koder. Alla identifieringsverktyg kan användas av e-tjänsten via ett enhetligt tekniskt gränssnitt. Vid ändringar i utbudet av identifieringsverktyg förutsätts inte att man gör tekniska ändringar i e-tjänsten eller skilda avtal.

Man har skapat en testmiljö, där man kan bekanta sig med Identifikationstjänsten. Testmiljön motsvarar produktionsmiljön.

Gör så här

Kundorganisationer tar Suomi.fi-identifikation i användning via webbplatsen för serviceadministration. Användningen förutsätter en teknisk integrering av e-tjänsten i Identifikationstjänsten. För att använda Identifikationstjänsten förutsätts också behörighet och ett uppgiftstillstånd. Uppgiftstillståndet definierar de uppgifter från befolkningsdatasystemet som e-tjänsten behöver.

Genom att ansluta sig till testmiljön kan kundorganisationen förbereda sig för att ta Suomi.fi-identifikation i bruk, kartlägga de ändringar som behövs i den egna e-tjänsten och testa hur e-tjänsten fungerar. Testmiljön hittas via Suomi.fi-serviceadministrationen.

För vem och på vilka villkor

Suomi.fi-identifikation är avsedd för organisationer inom offentlig förvaltning.

Att använda tjänsten förutsätter att tjänsten tas i bruk och att användarvillkoren godkänns. Organisationer inom offentlig förvaltning ska integrera sina datasystem att passa ihop med Suomi.fi-identifikation. Organisationerna behöver också ett BDS-datatillstånd beviljat av Befolkningsregistercentralen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Kundorganisationer ansvarar ändå själv för ändringarna i kundtjänsten och kostnaderna för ibruktagandet av kundtjänsten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019