suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-identifikation för organisationer

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifikationstjänst, som kundorganisationerna kan utnyttja för att identifiera slutanvändare i sina egna digitala tjänster.

Slutanvändaren loggar in på den e-tjänst som kopplats till Identifikationstjänsten med starka finländska identifieringsverktyg. Användaren kommer med en enda inloggning åt att säkert och oberoende av enhet ...

Gör så här

Kundorganisationer tar Suomi.fi-identifikation i användning via webbplatsen för serviceadministration. Användningen förutsätter en teknisk integrering av e-tjänsten i Identifikationstjänsten. För att använda Identifikationstjänsten förutsätts också behörighet och ett uppgiftstillstånd. Uppgiftstillståndet definierar de uppgifter från befolkningsdatasystemet som e-tjänsten behöver.

Genom att ansluta sig till testmiljön kan kundorganisationen förbereda sig för att ta Suomi.fi-identifikation i bruk, kartlägga de ändringar som behövs i den egna e-tjänsten och testa hur e-tjänsten fungerar. Testmiljön hittas via Suomi.fi-serviceadministrationen.

För vem och på vilka villkor

Suomi.fi-identifikation är avsedd för organisationer inom offentlig förvaltning.

Att använda tjänsten förutsätter att tjänsten tas i bruk och att användarvillkoren godkänns. Organisationer inom offentlig förvaltning ska integrera sina datasystem att passa ihop med Suomi.fi-identifikation. Organisationerna behöver också ett BDS-datatillstånd beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 13.2.2023