suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Testkort för certifikat

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Testkorten lämpar sig för att testa tekniska funktioner i samband med ibruktagandet av certifikaten eller systemens utvecklingsprojekt. Testkort kan till exempel användas för att resta kortläsare eller när man testar inloggning i olika datasystem eller applikationer. Testkort fungerar endast i testsystem.

Datainnehållet i testkortens certifikat motsvarar datainnehållet i certifikaten i produktionsbruk. Personuppgifterna i testkortens certifikat utgår inte från verkliga personuppgifter.

Gör så här

Beställning av testkort

Testkort kan beställ via e-tjänster. Om din organisation ännu inte har ett konto i e-tjänster kan du skapa ett konto genom att registrera dig i tjänsten.

En beställning kan innehålla högst 20 testkort. Urvalet av testkort är begränsat och deras testpersonuppgifter (t.ex. namn eller personbeteckningar) kan inte påverkas.

Testkort som kan beställas:

Typ av testkort

  • Yrkestestkort för social- och hälsovården
  • Personaltestkort för social- och hälsovården
  • Testkort för aktörer inom social- och hälsovården
  • Organisationstestkort

Testkort för den nya CA i enlighet med den nya certifikathierarkin som kommer i produktion våren 2022 kan nu beställas. Vänligen ange i avsnittet Mer information i din beställning om du behöver testkort med den nya CA.

Det är också möjligt att inkludera ECC-testkort i samma beställning. ECC-testkort är endast till för att testa ECC-funktionen. Det finns endast två typer av ECC-testkort; Yrkestestkort för social- och hälsovården (läkare) och organisationstestkort. Vänligen ange i avsnittet Mer information i din beställning om du behöver ECC-testkort.

Testkorten levereras i beställningsordning. På grund av den stora efterfrågan kan leveranstiden bli längre.

Tyvärr är Testkort för medborgarcertifikat (identitetskort) inte tillgängliga tills vidare. Vid behov kan ett riktigt id-kort utfärdat av polisen användas för testning. Testkort för medborgarcertifikat kommer tillbaka till sortimentet i slutet av 2022.

Spärrning av testkort

Testkortets certifikat kan också spärras. Skicka uppgifterna på det/de kort vars certifikat du vill att ska spärras per e-post varmennepalvelut(at)dvv.fi:

  • Titeln på kortet
  • Testpersonens namn
  • De två nummerserier på kortet (finns på kortets fram- och baksida)

När certifikaten har spärrats får du en kvittering på händelsen per e-post.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 10.12.2021