suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Polisen

Polisens uppgift är att

- trygga rätts- och samhällsordningen

- upprätthålla allmän ordning och säkerhet

- förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning

Polisen arbetar för att upprätthålla säkerheten i samarbete med andra myndigheter samt med sammanslutningarna och invånarna i området. Polisen ska även utföra andra uppgifter som föreskrivs för polisen samt inom ramen för sina uppgifter lämna var och en den hjälp han behöver.

I samarbete med andra utarbetar polisen säkerhetsplaner för att förbättra vardagssäkerheten för människor, minska och förebygga brott och störningar och öka trivseln på den egna orten.

Polisen utfärdar årligen cirka 900 000 tillstånd. De vanligaste tillstånden är pass, vapentillstånd och identitetskort.

Polisens befogenheter och de allmänna principerna för verksamheten bestäms i polislagen, tvångsmedelslagen och förundersökningslagen. Då man fastställt reglerna för polisens befogenheter har såväl de mänskliga rättigheterna som grundläggande friheter och rättigheter samt den finska polisens möjligheter att utföra ett effektivt internationellt brottsbekämpande arbete beaktats. Utöver lagstiftningen styrs polisens verksamhet av polisetiken och medborgarnas förväntningar.

Arbetet inom polisens organisation följer principerna för resultatstyrning. Prioriteringar och mål fastställs varje år i en resultatplan.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

Besöksadress
Stinsgatan 14
00520 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2288666-6

Telefon
Polis
+358 295480181 
(lna/msa)

Webbsida
Poliisi - Startsida
www.poliisi.fi/sv

Postadress
PB 22
00521 Helsingfors