suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Skjutbana

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med skjutbana avses ett utrymme inomhus eller ett område utomhus som används för målskjutning med skjutvapen.

Med småskalig skjutbana avses en skjutbana avsedd för högst 10 000 skott per år.

Tillstånd för att anlägga och driva en skjutbana ges och återkallas av Polisstyrelsen. Även skjutbaneanmälan görs till Polisstyrelsen.

Gör så här

Den som anlägger eller driver en småskalig skjutbana ska lämna in en anmälan om skjutbanan (skjutbaneanmälan) till Polisstyrelsen minst två månader innan banan tas i bruk.

Skjutbaneanmälan ska innehålla en ordningsstadga enligt 9 § för skjutbanan samt uppgifter om den banansvarige och den banansvariges samtycke till uppdraget.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om ansökan och anmälan om skjutbana.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020