suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Godkännande som tillfällig väktare

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med tillfällig väktare avses en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader. Bevakningsuppgifter är till exempel bevakning av egendom, skyddande av en persons integritet, avslöjande av brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren, livvaktsuppdrag, värdetransportuppdrag och nödcentralsuppdrag vid en nödcentral som sköts av ett bevakningsföretag. En sökande godkänn ...

Gör så här

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe.

Till ansökan ska fogas följande:

• en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning för tillfällig väktare (minst 40 lektioner)

◦ som ovan nämnda utbildning betraktas utbildningen för tillfällig väktare som har fastställs av inrikesministeriet – Grunder för väktararbete (minst 40 lektioner)

• ett foto på den sökande som uppfyller kraven i passlagen.

Polisinrättningen kan kräva att den sökande lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

Mer information om godkännande som tillfällig väktare finns på polisens webbplats.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Som tillfällig väktare kan godkännas en person som har fyllt 18 år men inte 68 år, som är redbar och pålitlig och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften.

En person som på godkänt sätt har fullgjort utbildningen för tillfällig väktare (minst 40 lektioner) kan på engångsbasis godkännas som tillfällig väktare. Den sökande behöver inte vara anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, utan alla sökande som uppfyller villkoren ska godkännas.


Giltighetstid

Ett godkännande som tillfällig väktare är giltigt i högst fyra månader.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 6.2.2024