suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Svar på förseelse som inspelats med polisens trafikövervakningsutrustning

  • E-tjänst

Med den elektroniska blanketten på denna sida kan du ge ett utlåtande ill en trafikförseelse som konstaterats i polisens automatiska hastighetsövervakning.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022