suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Anmälan om fyrverkeriuppvisning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Endast företag som innehar detta tillstånd av TUKES och tillräcklig kompetens får ordna fyrverkeriuppvisningar. I professionella fyrverkeriuppvisningar får man använda även sådana fyrverkerier som inte är allmänt tillgängliga. Miljömyndigheterna kan ställa bullerbegränsningar för uppvisningarna, dessa är olika i tätorter och glest bebodda områden

Gör så här

Då en fyrverkeriuppvisning kommer att ordnas ska den lokala polisen meddelas senast 14 dygn före uppvisningen.

Av anmälan ska framgå uppvisningsplatsen, den exakta tidpunkten och hurudana artiklar man ämnar använda. Det ska också framgå var fyrverkeripjäserna lagras och förvaras på uppvisningsplatsen, skyddsavstånden och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor och den ansvariga personens kontaktuppgifter samt personuppgifter och kontaktuppgifter för dem som kommer att skjuta fyrverkeripjäserna.

En kopia av TUKES beslut över anmälan om fyrverkeriuppvisningen ska bifogas i anmälan.

Ytterligare information om anordnandet av fyrverkeriuppvisningar hittas på polisens webbplats. Anmälan om en fyrverkeriuppvisningar kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst eller med en ifyll- och utskrivbar blankett som hittas på polisens webbplats.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Då en fyrverkeriuppvisning kommer att ordnas ska den lokala polisen meddelas senast 14 dygn före uppvisningen. Anmälan ska göras fastän fyrverkeriuppvisningen skulle vara en del av någon annan offentlig tillställning.

Polisen kan uppställa villkor och begränsningar för anordnandet av uppvisningen om det är nödvändig för att fyrverkerierna ska behandlas säkert och för att garantera den allmänna säkerheten. Polisen kan även förbjuda anordnandet av uppvisningen. (97 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor). Då debiteras en annan avgift än för anmälan om en fyrverkeriuppvisning.

Om det inte är frågan om en fyrverkeriuppvisning ska en anmälan om användning av fyrverkerier göras till räddningsmyndigheterna senast fem dygn före tillställningen. Till räddningsmyndigheten meddelas sådana evenemang som inte är offentliga tillställningar, till exempel avfyrande av överblivna raketer vid andra tidpunkter än i samband med tolvslaget på nyårsafton.


Giltighetstid

Beslutet gäller under uppvisningens tid.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 7.2.2024