suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Övervakad körrätt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ett alkolås är en apparat som förhindrar att fordonet startar om alkoholhalten i förarens utandningsluft överskrider den tillåtna gränsen.

Alkolåskörkort (övervakad körrätt) kan beviljas en person som är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott som beror på alkoholbruk.

Villkoret om användning av alkolås kan också anslutas till körkortet som en förebyggande åtgärd (användning av alkolås av hälsomässiga skäl) om personen inte kan beviljas vanligt körkort på grund av fortsatt alkoholmissbruk.

Alkolåskörkort ger en rätt att köra enbart sådana fordon som har ett fungerande alkolås.

Gör så här

Anhållan om övervakad körrätt ska göras hos polisen. Alkolåsövervakad körrätt kan begäras redan under förundersökningen, även om brottmålet ännu inte har avgjorts. Om det utifrån förundersökningen står klart att villkorligt körförbud kommer att meddelas kan polisen meddela övervakad körrätt redan innan beslut om körförbudet utfärdas.

Den som övervakas ska besöka läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan samt möjligheterna att få vård. Den som övervakas ska begära ett intyg över syftet med besöket. Intyget lämnas till polisen.

Polisen lägger till ett specialvillkor och utfärdar ett temporärt körkort, varefter den som övervakas ska ansöka om ett nytt körkort vid Ajovarmas serviceställe. På körkortet ska specialvillkoret som polisen fogat till körkortet antecknas.

Efter att prövotiden med övervakad körrätt som domstolen bestämt löpt ut kan personen hämta ut sitt gamla körkort hos polisen varvid även skyldigheten att använda alkolås upphör. Fordonet ska genomgå ändringsbesiktning också efter att alkolåset avlägsnats.

För vem och på vilka villkor

En person som misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott kan anhålla om övervakad körrätt. Övervakad körrätt kan endast meddelas en person som är misstänkt för eller gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri som beror på alkoholbruk. En person som har körförbud av någon annan orsak eller som inte är varaktigt bosatt i Finland kan inte meddelas övervakad körrätt.

Efter att prövotiden med övervakad körrätt löpt ut kan personen hämta ut sitt gamla körkort hos polisen varvid även skyldigheten att använda alkolås upphör. Fordonet ska genomgå ändringsbesiktning också efter att alkolåset avlägsnats.

Tjänsten är avgiftsfri.

Traficom / Ajovarma debiterar en avgift i enlighet med sin egen prislista för ansökan om duplett av körkort.


Giltighetstid

Den övervakade körrätten inleds då körkortet eller det temporära körkortet ges till den övervakade och avslutas det datum som prövotiden enligt polisbeslutet tar slut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 13.11.2020