suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Bingo.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Anordnandet av bingo kräver tillstånd. Tillstånd för bingospel kan beviljas till en registrerad sammanslutning eller stiftelse med allmännyttigt ändamål. Därför kan bingotillstånd inte beviljas för t.ex. ett företag som idkar näringsverksamhet eller för privatpersoner. Avkastningen från bingospelet ska användas för allmännyttiga ändamål.

Bingospelet är ett spel med nummerlotteri då spelaren kan ...

Gör så här

Till tillståndsansökan bifogas:

• Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan av särskilda skäl ges om det inte finns någon verksamhetsberättelse.

• Ett utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om anordnande av bingospel. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då anordnandet av bingospel bestämdes.

• Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande.

• Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar

• Utdrag ur förening-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst 3 månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.

• Regler för bingospel.

Bilagorna är obligatoriska. Fyll i ansökan omsorgsfullt och se till att ansökan undertecknas av en sådan person eller sådana personer som har enligt utdrag från föreningsregistret underteckningsrätt. En bristfälligt ifylld ansökan fördröjer behandlingen av ärendet.

Den som ansöker om bingotillstånd ska presentera i sin ansökan en utredning om tillförlitligheten hos lottsystemet som används vid anordnandet av spelet. Den som söker om tillstånd ska även presentera en utredning av spellokalens lämplighet som anordningsplats och som lokal för allmänna sammankomster. En ny utredning behöver inte presenteras om spellokalen är densamma som i föregående bingotillstånd.

För vem och på vilka villkor

Ansökan om tillstånd för bingospel görs genom en skriftlig ansökan. Om man vill fortsätta bingospelet måste en ny ansökan göras i god tid innan föregående tillstånd upphör. Om tillståndet upphört och ett nytt tillstånd inte beviljats får bingospelet inte fortsätta.

Polisstyrelsen är tillståndsmyndigheten för bingospel. Tillståndsmyndighetens uppgifter sköts inom Polisstyrelsens lotteriförvaltning.


Tidsfrist

I god tid innan det tidigare tillståndet upphör.

Giltighetstid

Bingotillståndet gäller högst tre år.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 6.2.2024