suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Uppvisande av vapen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vapnet uppvisas genom att föra det till polisinrättningen antingen på givna dagar eller genom tidsbokning. Syftet med uppvisningen är att säkerställa att det blir korrekta uppgifter i registret då vapnet registreras för en ny ägare eller när det görs ändringar i ett befintligt tillstånd. Ofta finns det till exempel fel i vapnets nummer. Polisen kan även be om uppvisande av vapnet om man misstänker ...

Gör så här

Polisinrättningen kan kräva att tidsbokning görs i tidsbokningsprogrammet. Det är även möjligt att polisinrättningen har bestämda tidpunkter för uppvisande av vapen, varvid vapnet kan föras till polisinrättningen för granskning utan förhandsbokning. Polisinrättningarna meddelar om sitt förfarande på sin webbplats. Om man vill uppvisa vapnet under andra tidpunkter än de på förhand meddelade, bör man alltid separat överenskomma om det med polisinrättningen.

I samband med uppvisande av vapnet ska det finnas ett anskaffnings- eller tillverkningstillstånd (vapenlicens där det finns bifogat antingen anskaffnings- eller tillverkningstillstånd). Vapeninspektören kontrollerar att det införskaffade eller tillverkade vapnet motsvarar licensen och registrerar vapnets uppgifter i polisens register. Ett tillståndsbevis för innehav av vapnet utfärdas först då vapnet har uppvisats.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 7.2.2024