suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Godkännande som ordningsvakt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En ordningsvakt är en person med uppgift att som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller i övrigt utföra ordningsövervakningsuppgifter.

Med ordningsövervakningsuppgifter avses att upprätthålla ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor inom ordningsvaktens tjänstgöringsområde. Med en ordningsvakts tjänstgöringsområde avses det område för vilket en o ...

Gör så här

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe.

Till ansökan ska fogas följande:

– en utredning (kopia av intyg) av godkänd grundutbildning för ordningsvakt (minst 40 lektioner)

– vid ansökan om förnyat godkännande som ordningsvakt en utredning (kopia av intyg) av godkänd repetitionsutbildning för ordningsvakter

– en utredning (kopia av intyg) av godkänd tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel enligt definitionen i 27 § i lagen om privata säkerhetstjänster

– ett foto på den sökande som uppfyller kraven i bestämmelserna enligt 6 § 5 mom. i passlagen

– en utredning (kopia av intyg) av på godkänd grundutbildning för väktare, om den sökande inte har ett gällande godkännande som väktare och vill bli ordningsvakt som bistår polisen eller gränsbevakningsväsendet

– en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning i användning av maktmedel (om denna har avklarats vid ansökan om första godkännande, annars vid ansökan om dubblettexemplar)

– en utredning (kopia av intyg) av godkänd lydnadskontroll för hund som ska medföras vid ordningsövervakningsuppgifter (om denna har avklarats vid ansökan om första godkännande, annars vid ansökan om dubblettexemplar)

Ytterligare information om godkännande som ordningsvakt, ändring av godkännande som ordningsvakt, anskaffning av dubblettexemplar av ordningsvaktskort, tillgodoräknande av utbildningar och utbildningars motsvarigheter samt godkännande som tillfällig ordningsvakt finns på polisens webbplats.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Som ordningsvakt kan godkännas en person som har fyllt 18 år, är ärlig och pålitlig och till sina personliga egenskaper lämplig för uppgiften. För att bli godkänd krävs dessutom att personen på godkänt sätt har fullgjort grundutbildningen för ordningsvakt.


Giltighetstid

Ett godkännande som ordningsvakt är i kraft högst fem år.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 27.3.2024